استخراج DNA از موز
ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢۳  کلمات کلیدی: موز ، استخراج ، dna

این روش استخراج DNA بسیار ساده بوده و هر زمان که اراده کنید، قادر به انجام آن خواهید بود. اما DNA حاصل از این روش خالص نبوده و به صورت مخلوط با برخی پروتئین‌ها استخراج خواهد شد. ویژگی خاص این روش این است که، هر فرد می‌توانند DNA را با روشی بسیار سریع و بدون هرگونه ماده پیچیده‌ای استخراج کرده و بصورت مرئی مشاهده کند. این درحالیست که برخی فکر می‌کنند، DNA را نمی‌توان دید. بنابراین، لمس کردن DNA توسط دست می‌تواند برای این افراد جالب توجه باشد. بهتر است بدانیم که موز دارای 22 کروموزوم است و علاوه بر حالت دیپلوئید (2n=22) دارای حالت تریپلوئید (3n=33) در انواع تجاری خود می‌باشد. موزهای اولیه که دیپلوئید بوده‌اند، دارای دانه‌های بزرگی نیز بوده‌اند؛ درحالیکه، موزهای پلی‌پلوئید دارای دانه‌های ریز بوده و یا در انواع تجاری فاقد دانه هستند.