استخراج DNA از باکتری E. coli
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱۳  کلمات کلیدی: استخراج ، dna ، e coli

 


مواد مورد نیاز:

سوسپانسیون باکتری E. coli

سدیم دودسیل سولفات[1] (SDS) 1%

لوله آزمایش                                                                                                  

بن ماری (60-65 درجه سلسیوس)

میله شیشه‌ای

الکل اتانول 95%[1]  Sodium Dodecyl Sulfate (SDS)

روش کار:

  1. افزودن 5ml از سوسپانسیون باکتری E. coli به لوله آزمایش.
  2. افزودن 1ml، SDS به لوله آزمایش وتکان دادن لوله به مدت .5min
  3.  انکوباسیون به مدت 30min در بن ماری 60-65 درجه سلسیوس.
  4. خنک کردن لوله تا رسیدن به  دمای محیط.
  5. قرار دادن میله شیشه ای درون لوله آزمایش و افزودن 2ml  الکل اتانول سرد 95%، به آرامی از جدار میله شیشه ای.
  6.  قرار دادن لوله آزمایش در زاویه 45 درجه و چرخاندن میله شیشه ای در جهت عقربه ساعت بمدت 5min.
  7. خارج کردن میله شیشه ای و قرار دادن آن در الکل اتانول 95% بمدت 2min.

برای دانلود کلیک کنید