نمرات پایانترم درس ژنتیک 1 دانشگاه اصفهان
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱٩  کلمات کلیدی:

برگه ها مجددا تصحیح شده است و این نمرات نهایی شده است و فردا در سایت ثبت خواهد شد. خواهشمند است در صورت نیاز تا فردا اعتراضات خود را ثبت نمایید

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید.

 


برخی نمرات در تصحیح مجدد تغییر کرده اند

ادرس ایمیل: javadirad@yahoo.com

نمره نهایی: میانترم+پایانترم+ ارفاق+ نمرات کار کلاسی (هر کار 0.5 نمره)

 میانترم + پایانترم = 21 (ا نمره ارفاق)

 

ردیف

شماره دانشجو

میانترم از 13

کار کلاسی

پایانترم از 8

ارفاق

نمره نهایی

تعیین جنسیت

آمیزش دوطرفه

کروموزوم خطی

1

921811343001

8.75

+

 

 

2

1

12.25

2

921811343003

11

+

+

 

4.6

1

17.6

3

928731352

9.25

+

 

 

5.8

1

16.55

4

921811343501

10

+

 

 

1.6

1

13.1

5

921811343005

7.5

+

 

 

2

1

11

6

921811343006

8.5

+

 

+

2

1

12.5

7

921811343007

10.75

+

+

+

4

1

17.25

8

931815343003

14

+

 

 

1.6

1

17.1

9

931818343302

8.75

+

 

 

3.2

1

13.45

10

921811343008

10

 

 

 

3.6

1

14.6

11

931815343002

8.25

+

ناقص

 

1.8

1

11.55

12

921811343011

11.25

+

 

 

4.8

1

17.55

13

921811343012

8

+

 

+

5.2

1

15.2

14

921811343013

11

+

ناقص

 

4.4

1

16.9

15

921811343015

8

 

 

 

2.8

1

11.8

16

921811343016

12.75

+

 

+

5.2

1

20

17

921811343017

9.25

 

 

 

0.6

1

10.85

18

931815193002

8.5

 

+

 

0.8

1

10.8

19

890231301

---- 

 

 

 

 

 

--- 

20

925231301

10.5

+

 

 

2.8

1

14.8

21

921811343025

9.5

+

 

 

3.4

1

14.4

22

921811343026

10.5

+

 

 

2

1

14