نمرات ژنتیک 2 دانشگاه اصفهان
ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۳٠  کلمات کلیدی:

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید


آدرس ایمیل: javadirad@yahoo.com

محاسبه نمره: (میانترم + پایانترم) × 0.72 = 20.16 +  فعالیت کلاسی

هر فعالیت = 0.25

 

شماره دانشجو

میانترم

 از 5/12

فعالیت کلاسی

پایانترم

 از  15.5

جمع

میانترم

+پایانترم

نمره نهایی

جهش

همانند

سازی

تکمیل

 کنندگی

دم پلی آ

انتی

 بیوتیک

مثبت

 

 

911211301

8.25

+

+

+

+

+

+

8.25

11.88

13.38

921811373002

4.5

 

 

 

 

 

+

7.75

8.82

9.07

931815373002

4.5

+

+

+

 

+

 

2.25

4.86

5.86

921811373003

2.25

 

 

 

 

+

 

5.75

5.76

6

921811373005

10

+

 

+

 

 

 

13.25

16.74

17.25

901221308

8

 

 

 

 

 

 

4.25

8.82

8.82

921811373007

----

 

 

 

 

 

 

غایب

غایب

غایب

926731301

5.25

 

 

+

 

 

 

7.5

9.18

10

901211309

8.75

 

 

 

 

 

 

9.75

13.32

13.32

921811373009

10.75

+

 

 

 

 

 

14

17.82

18.1

921811373010

4.75

+

 

 

 

 

 

5

7.02

7.27

921811373011

10.25

 

 

+

 

 

 

8.75

13.68

14

921811373013

7.75

 

+

 

 

+

 

8

11.34

11.84

911211312

8.75

+

+

+

+

+

+

10.5

13.86

15.36

931815373003

1.5

 

 

+

 

 

 

2

2.52

2.75

921811373014

8.5

 

+

+

+

 

 

11

14.04

14.79

931815373001

8

 

+

 

 

 

 

8.75

12.06

12.30

921811373017

3.25

 

 

 

 

 

 

6.25

6.84

6.84

931818353301

7.5

+

+

 

+

 

 

8.75

11.7

12.5

921811373020

11

 

+

+

 

 

 

10.75

15.66

16.16

921811373021

8.5

+

 

+

 

+

 

5

9.72

10.5

921811373022

7.5

+

+

+

+

+

++

8.75

11.7

13.5

921811373023

8.75

 

 

+

 

 

 

11.75

14.76

15

921811373026

----

 

 

 

 

 

 

غایب

غایب

غایب

921811373028

9.25

+

+

+

 

 

++

11.5

14.94

16.25