آزمایشگاه سلولی-جلسه دوم

بررسی سیتولوژیکی چند نوع سلول

استاد راهنما: فاطمه کاظمی

بررسی سیتولوژیکی شامل بررسی:

1- سلول های بافت پوششی اپیتلیال دهان انسان

2- سلول های بافت پوششی اپیدرم قورباغه

3- سلول های بافت عضلانی مخطط قورباغه

 

بافت پوششی:

سلولهای پوششی به سلول هایی گفته می شود که در سطح بیرونی بدن یا سطح درونی مجاری و حفرات داخلی بدن نظیر لوله گوارش، مجرای ادراری- تناسلی و ... قرار دارند. این بافت نقش مهمی در جذب مواد لازم و دفع مواد زاید دارد. سلول های پوششی دائما در حال فرسوده شدن و ریختن هستند و سلول های جدید جایگزین آنها می شوند. سلول های پوششی انواع مختلفی مانند: سنگفرشی، استوانه ای، مکعبی و ... دارند. هم چنین ممکن است به صورت یک لایه ( بافت پوششی ساده) یا به صورت چند لایه ( بافت پوششی مطبق)، سلول های مژک دار و بدون مژک مشاهده گردند. بافت پوششی دهان سنگفرشی یک لایه است.

وسایل و مواد مورد نیاز:

میکروسکوپ، لام، لامل، سواپ استریل، سبز متیل، اپیتلیال دهان، قورباغه

روش کار:

ابتدا یک سواپ استریل یا لامل را به سطح داخلی گونه     ( قبل از این کار دهان باید تمیز باشد.) بکشید تا سلول های با‌‌فت پوششی جدا شوند. سپس با این سواپ آغشته به سلول های اپیتلیال دهان یا لامل یک گسترش یا فروتی روی یک لام ایجاد کرده، لامل گذاری نمایید. در مرحله ای جداگانه یک لامل را به آرامی روی پوست قورباغه بکشید و سپس آن را روی لامی دیگر قرار دهید. به هر دو نمونه یک قطره سبز متیل اضافه کنید. با بزرگنمایی 40 مشاهده نمایید. شکل ظاهری، ارتباطات بین سلولی، اندازه سلول، تراکم سیتوپلاسمی، نسبت اندازه هسته به کل سلول را در هر دو نمونه متفاوت مقایسه نمایید.

 

بافت عضلانی مخطط:

هر عضله از تعداد زیادی فیبر تشکیل شده و فیبرها حالتی صاف و کشیده دارند. هر فیبر از اجتماع تعداد زیادی میوفیبریل تشکیل شده است. میوفیبریل‌ها نیز از اجتماع تعداد زیادی میکروفیلامنت تشکیل می شوند. میکروفیلامنت نیز شامل دو نوع اکتین و میوزین است.

در یک فیبر عضلانی منطقه ای روشن، اجتماعی از اکتین و منطقه ای تیره ( به شکل خطوطی تیره در قسمت عرضی آن) اجتماعی از میوزین و انتهای اکتین دیده می شود. علت نام گذاری عضله مخطط ترتیب قرار گیری اکتین و میوزین است. هسته های دوکی نیز در حاشیه غشا قرار دارند.

وسایل و مواد مورد نیاز:

لام، لامل، عضله اسکلتی قورباغه، اسد استیک 10%، لوگل، آبی متیل

روش کار:

توسط پنس و چاقو بخشی از فیبر عضلانی قورباغه را جدا کرده، به دو بخش تقسیم نموده هر بخش را در یک طرف لام قرار دهید و با آرامی و بدون ضربه زدن به بافت از طول، بافت را ریش ریش نمایید تا بتوانید ساختار میوفیبریل ها را ببینید. در یک طرف لام بر روی نمونه اسید استیک و رنگ لوگل اضافه کنید و در طرف دیگر بر روی نمونه آبی متیل اضافه نمایید. لامل گذاری نموده و با بزرگنمایی 40 مشاهده نمایید.

 

 

 

  سوالات:

1- سارکولم، سارکوپلاسم و سارکومر را تعریف کنید؟

2- علت استفاده از اسید استیک در مشاهده بافت عضله مخطط چیست؟

3- علت وجود تعداد زیاد هسته در فیبر عضلانی چیست؟

 

ارایه نتایج مربوط به مشاهدات میکروسکوپی همراه با رسم شکل و نامگذاری و پاسخ سوالات مربوط به همان جلسه به همراه گزارش کار انجام شده در آزمایشگاه در جلسه بعد ضروری است و عدم ارایه آن به معنای عدم کسب بخشی از نمره پایان ترم می باشد.

 

شاد و پیروز باشید

/ 0 نظر / 1989 بازدید